Saturday, April 26, 2014

Ενάντια στη βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Ενάντια στη βαρβαρότητα
είμαστε πάντα
και χρησιμοποιούμε
κάθε στοιχείο ιστορίας
για να την πολεμήσουμε
δίχως να παραδώσουμε
κανέναν δικό μας
ακόμα κι αν ήταν
νεκρός εδώ και χρόνια
γιατί δεν ξεχνάμε
καμιά γενοκτονία
όσο είμαστε ζωντανοί
κι αν μια μέρα
πεθάνουμε κι εμείς
θα επιστρέψουμε
και πάλι εδώ
για τους αθώους
που θέλουν δικαιοσύνη.
read more "Ενάντια στη βαρβαρότητα"

Friday, April 25, 2014

Without sigh


Δίχως αναστεναγμό
Ν. Λυγερός

Δίχως αναστεναγμό
δίχως παράπονα
μόνο με το πάθος
και την ανάγκη
βαδίζει όρθιος
πάνω στους εχθρούς
για να σπάσει το μέτωπο
και να θυσιαστεί
για ένα μέλλον
που δεν υπάρχει,
έτσι είναι ο ιππότης.


Without sigh
N. Lygeros
Translated from the Greek by Angeliki Papadopoulou, Evi Charitidou

Without sigh
no complaints
only with passion
and need
he is walking upright
over the enemies
to break the forehead
and to sacrifice himself
for one future
which does not exist,
that's the knight.

read more "Without sigh "

Wednesday, April 23, 2014

Stone souls


Πέτρινες ψυχές
Ν. Λυγερός

Πέτρινες ψυχές είχαμε
για να σκαλίσουμε μέσα
το βάθος του χρόνου
και την ιστορία
της ανθρωπιάς
για να μην ξεχάσουμε
να προσφέρουμε
στο άγνωστο μέλλον
τα εμβλήματά μας
με το αίμα μας.


Stone souls
N. Lygeros
Translated from the Greek by Angeliki Papadopoulou, Evi Charitidou

Stone souls we had
to carve inside
the depth of time
and history
of humaneness
for not to forget
offering
to the unknown future
our emblems
with our blood.

read more "Stone souls "

Για τις σιωπές της μουσικής


Για τις σιωπές της μουσικής
Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει μουσική
δίχως σιωπές.
Κι αν δεν μπορείς να τις δεις
θ’ ακούσεις μόνο θόρυβο.
Έτσι είναι και η ανθρωπότητα.
Οι άνθρωποι είναι οι σιωπές τους.
Και χάνονται μέσα στο θόρυβο της κοινωνίας
αν δεν παίξουν οι χορδές του χρόνου.
Θα το θυμάσαι την επόμενη φορά
ή θα περιμένεις και πάλι
να πεθάνω μία δεύτερη φορά
για ν’ ακούσεις τη σιωπή του ρέκβιεμ; For the silences of music
N. Lygeros
Translated from the Greek by Angeliki Papadopoulou

There is no music
without silences.
And if you cannot see them
you will only hear noise.
That's how Humanity is as well.
Humans are their silences.
And they are lost in the noise of society
if the strings of time don't play.
Will you remember this the next time
or will you wait again
for my dying for a second time
to hear the silence of requiem?

read more "Για τις σιωπές της μουσικής "

Tuesday, April 22, 2014

How to die?


Πώς να πεθάνεις;
Ν. Λυγερός

Πώς να πεθάνεις
όταν δεν σε περιμένουν
κι όταν εκείνη σε θέλει
ακόμα μία στιγμή
αρκεί να ζήσει μαζί σου
και την επόμενη
αλλιώς θα μείνει μόνη
τότε αποφασίζεις
να επιστρέψεις
μετά το θάνατο
για να ζήσεις μαζί
με την απαίτησή της.

How to die?
N. Lygeros
Translated from the Greek by Angeliki Papadopoulou, Evi Charitidou

How to die?
When they are not waiting for you
and when she wants you
one more moment
is enough for her to live with you
for the next one too
otherwise she will be left alone
then you decide
to return
after death
in order to live with
her demand.

read more "How to die? "

Chaque mouvement


Chaque mouvement
N. Lygeros

Chaque mouvement,
un indice indécelable
pour qui ne prête attention
aux subtils détails
qui caractérisent les hommes
et leurs relations
pour supporter le poids
non pas de la communication
mais de l'humanité
de chacun.


Κάθε κίνηση
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου

Κάθε κίνηση,
μία ένδειξη μη ανιχνεύσιμη
για όποιον δεν αποδίδει προσοχή
στις μικρές λεπτομέρειες
που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους
και τις σχέσεις τους
για ν’ αντέχουν το βάρος
όχι της επικοινωνίας
μα της ανθρωπιάς
του καθενός.


Each movement
N. Lygeros
Translated from the Greek by Angeliki Papadopoulou, Evi Charitidou

Each movement
is an undetectable indication
for whoever does not pay attention
in small details
characterizing the humans
and their relations
in order to endure
not the communication’s weight
but the one of the humaneness
of each.

read more "Chaque mouvement "

Monday, April 21, 2014

Άσμα χρόνου


Άσμα χρόνου
Ν. Λυγερός

Άσμα χρόνου
έχουμε μέσα μας
για να μη ξεχάσουμε
τις προηγούμενες ζωές
και τις μάχες που δώσαμε
για να παραμείνουμε
ελεύθεροι
τόσους αιώνες
δίχως να υποκύψουμε
στα κτήνη
της εξουσίας.


Chant of time
N. Lygeros
Translated from the Greek by Angeliki Papadopoulou, Evi Charitidou

Chant of time
we have inside us
so we won't forget
the previous lives
and the battles we gave
to remain
free
so many centuries
without succumbing
to the beasts
of authority.read more "Άσμα χρόνου "

The music's message


Το μήνυμα της μουσικής.
Ν. Λυγερός

Ακούς τη βραδύτητα της μουσικής;
Κάτι θέλει να πει
δεν μπορεί.
Δεν το πιστεύεις;
Κι όμως άκου και πάλι την κίνηση.
Δεν είπε τίποτα άλλο
ο δάσκαλος.
Κι αυτό αρκεί.
Το νιώθεις τώρα, έτσι δεν είναι;
Μάλλον είσαι έτοιμη.
Θα το αντέξεις;
Ας φύγουμε μαζί τότε.
Αρκετά μείναμε μόνοι. Сообщение музыки
Н. Лигерос
Перевод: Кира Стамболиди

Слышишь медлительность музыки?
Что-то хочет сказать,
не может быть.
Не веришь?
Однако прислушайся снова к движению.
Не сказал ничего другого
учитель.
И этого достаточно.
Ты это чувствуешь теперь, не так ли?
Наверное, ты готова.
Выдержишь?
Идем вместе тогда.
Достаточно были одиноки.Повідомлення музики
Н. Лігерос
Переклад Г. Маслюк

Чуєш повільність музики?
Щось хоче сказати,
не може.
Не віриш?
Однак, прислухайся знову до руху.
Не сказав нічого іншого
Вчитель.
І цього достатньо.
Ти це відчуваєш зараз, чи не так?
Напевно, ти готова.
Витримаєш?
Ідемо разом тоді.
Досить були самотніми.The music's message
N. Lygeros
Translated from the Greek by Angeliki Papadopoulou

Do you listen to the slowness of music?
It’s trying to say something,
it can't be otherwise.
Don’t you believe it?
Yet, listen to the move again.
The Master did not say
anything else.
And this is enough.
You can feel it now, aren’t you?
I guess you are ready.
Will you bear it?
Let’ s leave together then.
We stayed alone for enough time.

read more "The music's message "

Saturday, April 19, 2014

Η προσφορά του Lemkin

Ν. Λυγερός

Η προσφορά του Lemkin
είναι τόσο σημαντική
που αρκεί για να το κατανοήσεις
να την αφαιρέσεις
από την Ανθρωπότητα
για να αντιληφθείς
ότι ανήκει στα θεμέλια
του αγώνα για την αναγνώριση
όλων των γενοκτονιών
και δίχως αυτή
τα πράγματα θα ήταν
πάρα πολύ δύσκολα
για κάθε μαχητή
της δικαιοσύνης
αφού θα του έλειπε
η υποδομή ικανή
ν’ αντέξει τη δομή
που θα σηκώσει
την υπερδομή
για ν’ αγγίξει
την Ανθρωπότητα.

http://www.lygeros.org/articles?n=14954&l=gr

read more "Η προσφορά του Lemkin"

N. Lygeros: Lemkin et le paradigme du génocide des Arméniens

Nikos Lygeros: Lemkin et le paradigme du génocide des Arméniens. 18 avril 2014, 68 avenue Marcel Cerdan, 69100, Villeurbanne.
read more "N. Lygeros: Lemkin et le paradigme du génocide des Arméniens"

Wednesday, April 16, 2014

Με τον Άγιο Γεώργιο


Με τον Άγιο Γεώργιο
Ν. Λυγερός

- Είδα την εικόνα…
- Του Αγίου Γεωργίου…
- Ακριβώς.
- Πες μου.
- Αντιλήφθηκα για πρώτη φορά…
- Την αξία του.
- Και τη σημασία του.
- Ο αρματωμένος Άγιος είναι ένα σύμβολο…
- Από μόνος του.
- Προστατεύει τους αθώους…
- Από τις επιθέσεις των βαρβάρων.
- Τώρα το βλέπεις.
- Δεν αρκεί να πιστεύεις πρέπει να δώσεις και μάχες για να σώσεις τους δικούς σου.
- Αλλιώς πώς θα ήσουν δίκαιος.
- Και το αίσθημα της πληρότητας.
- Είναι εκείνο της τελειότητας.
- Για την Ανθρωπότητα…
- Και τον Χρόνο…
- Ενάντια στις γενοκτονίες.
- Έτσι υπηρετείς το Δίκαιο.
- Τώρα καταλαβαίνω και την έκφραση οι μαχητές της ειρήνης.
- Κι όμως ήταν ορατή εξαρχής.
- Πρέπει όμως να βλέπεις.
- Και βλέπουμε μόνο ό,τι καταλαβαίνουμε.
- Τώρα το ξέρω.
- Η πορεία μας δεν σταματά με τη γέννηση.
- Αρχίζει εκεί.
- Όταν θυμάται το παρελθόν.
- Και δεν ξεχνά το μέλλον.

read more "Με τον Άγιο Γεώργιο "

Πρέπει να τολμήσεις


Πρέπει να τολμήσεις
Ν. Λυγερός

Πρέπει να τολμήσεις
την ώρα της ανάγκης
για να δείξεις κι εσύ
το παράδειγμα της θυσίας
για να καταλάβουν
ότι δίχως αντίσταση
δεν θα αλλάξει τίποτα,
αλλιώς κι εσένα
θα σε βάλει η ιστορία
στα φαινόμενα μόδας
στα οποία κανείς πια
δεν δίνει σημασία
όταν περάσει ο καιρός
γιατί αντιλαμβάνονται
πόσο κενή ήταν
η ουσία των επιχειρημάτων.

read more "Πρέπει να τολμήσεις "

Tuesday, April 15, 2014

Είχαν δικαίωμα να πεθάνουν για μας


Είχαν δικαίωμα να πεθάνουν για μας
Ν. Λυγερός

Είχαν δικαίωμα να πεθάνουν για μας
αλλά όχι να μιλήσουν για μας
και την πίστη μας
κι εσύ νομίζεις
πως αυτό είναι αποδεκτό
από κάποιον που είναι
ελεύθερος άνθρωπος
κι ικανός να παλέψει
με την φρίκη της βαρβαρότητας
ακόμα και αν δεν έχει
την παραμικρή ελπίδα
ενώ εσύ πόσα έδωσες
για να συνεχίσεις
άπρακτος
τη ζωή σου
την ώρα
που κρεμούσαν
και σταύρωναν
τους δικούς σου
γιατί εσύ
είχες τις απόψεις
σου.

read more "Είχαν δικαίωμα να πεθάνουν για μας "

Αντιστάσου στους βαρβάρους


Αντιστάσου στους βαρβάρους
Ν. Λυγερός


Αντιστάσου στους βαρβάρους
όποιοι και να είναι
γιατί όπου και να είναι
ο στόχος τους είναι ο ίδιος
το έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας
γιατί δίχως γενοκτονία
δεν μπορούν ν' αντέξουν
την ύπαρξη του πολιτισμού
που σέβεται το βιβλίο
γιατί είναι ελεύθερο
και δεν μπορεί
να πεθάνει
σκλαβωμένο
διότι αυτός
που το κρατά
είναι το φως
του κόσμου
που δείχνει
το μονοπάτι
ακόμα και στο σκοτάδι
για να μη χαθεί
κανείς.

read more "Αντιστάσου στους βαρβάρους "

Monday, April 14, 2014

Για σένα που περιμένεις


Για σένα που περιμένεις
Ν. Λυγερός

Για σένα που περιμένεις
να θυμάσαι και την απόφαση
της ποινικοποίησης
για να μην ξεχάσεις
ότι όταν έκανες εσύ
τα αδύνατα δυνατά
δεν έχεις πια ενοχές
ακόμα και αν το αποτέλεσμα
δεν σ’ ευχαριστεί,
διότι έκανες το πρέπον
και κανείς δεν θα μπορεί
να σε κατηγορήσει
γι’ αυτό μην περιμένεις
και ετοιμάσου
για τον επόμενο αγώνα
διότι θα χρειαστούμε
όλους τους μαχητές
ακόμα και τους απογοητευμένους
διότι αλλιώς
δεν θα επαρκούμε
για να αντιμετωπίσουμε
όλους τους εχθρούς μας.
read more "Για σένα που περιμένεις "

Ατσαλένια πυγμή


Ατσαλένια πυγμή
Ν. Λυγερός

Ατσαλένια πυγμή
σ' έπιασε δυνατά
και δεν σ' αφήνει
να πέσεις κάτω
ακόμα και λαβωμένη
γιατί σ' αγαπά
κι αν πονάς
επειδή σε κρατά
να ξέρεις κι εσύ
ότι τα δάχτυλα της
είναι σπασμένα
από την εποχή
που οι βάρβαροι
προσπάθησαν
να εξοντώσουν
τον λαό μας
πριν γεννηθείς.

read more "Ατσαλένια πυγμή "

Saturday, April 12, 2014

Μια ποικιλία παρακαλώ


Μια ποικιλία παρακαλώ
Ν. Λυγερός

Μια ποικιλία παρακαλώ
ζήτησε η Ανθρωπότητα
κι ο Χρόνος της έφερε
τους νεκρούς και τους αγέννητους
μαζί με τα βιβλία τους
για να ξεπεράσουν
την ομοιότητα
και την ανωνυμία
της κοινωνίας,
έτσι μόνο κατάφερε
να ξεπεράσει
τα εμπόδιά της
και να υλοποιήσει
το όραμα των ανθρώπων
γιατί οι δίκαιοι
κι όλοι οι αθώοι
έγιναν πολλαπλότητα.

read more "Μια ποικιλία παρακαλώ "

Ο αντάρτης του βουνού


Ο αντάρτης του βουνού
Ν. Λυγερός

Ο αντάρτης του βουνού
δεν είναι μόνο εκείνος
που έζησε άλλη εποχή
αλλά κάθε δίκαιος
που αντέχει τα πάντα
για να σώσει τους αθώους
και το παραδειγμά του
είναι το μόνο που φοβάται
ο βάρβαρος κατακτητής
που δεν θέλει αντίσταση
για να μπορέσει να πνίξει
κάθε αθωότητα
δίχως κανένα κόστος
και βέβαια καμία μνήμη
για να μην καταδικαστεί
από τους επόμενους
για το έγκλημα
που διέπραξε
κατά της Ανθρωπότητας.

read more "Ο αντάρτης του βουνού "

Περίπατο στο υπερπέραν


Περίπατο στο υπερπέραν
Ν. Λυγερός

Περίπατο στο υπερπέραν
πρέπει να ζήσεις
μέσω των αισθήσεων
που δεν καταλαβαίνεις
κοντά στο Βόρειο Πόλο
για να σ’αγγίξουν
τα στίγματα της ανθρωπιάς
εκεί που δεν υπάρχει
ούτε ένα ίχνος
μέσα στο χιόνι
που πατάς για πρώτη φορά
για να δώσεις
το σημάδι σου
στη γη σου
που δεν αναγνωρίζεις
αν δεν την έχεις
γνωρίσει στο παρελθόν
κάνε λοιπόν
την πρώτη κίνηση
για να δεις
πώς ανοίγει η σκακιέρα
και το πεδίο δράσης.

read more "Περίπατο στο υπερπέραν "

Friday, April 11, 2014

‘Armenian genocide’ bill passes U.S. Senate Committee with 12 votes

Bob Menendez (D) is one of the two senators who co-sponsored the latest ‘Armenian genocide’ resolution. Photo: AP/Jacquelyn Martin

An “Armenian genocide” resolution has passed the U.S. Senate's Foreign Relations Committee on April 10 by bipartisan voice.

Bob Menendez, a Democrat from New Jersey who chairs the Foreign Relations Committee, and Mark Kirk, a Republican from Illinois, had presented the bill last week.

“Next year will mark the 100th anniversary of the Armenian Genocide, during which 1.5 million Armenians were killed by Ottoman Turkey ... To honor the survivors and the memory of those lost, and to lead globally on human rights, the United States should finally join the European Union and 11 of our NATO allies in officially recognizing the Armenian Genocide,” Kirk had said.

Armenians say up to 1.5 million of their forebears were killed in 1915 and 1916 by the forces of Ottoman Empire.

Turkey disputes the figure, arguing that only 500,000 died, and denies this was genocide, ascribing the toll to fighting and starvation during World War I.

“This resolution reaffirms in the strongest terms that we will always remember this tragedy and honor the memory of innocent Armenian men, women and children who were killed and expelled from their homeland. The Armenian Genocide must be taught, recognized, and commemorated to prevent the re-occurrence of similar atrocities from ever happening again,” Menendez had argued.

Having passed the 18-member committee with 12 ayes and 5 nays, the bill will now come to a 100-member floor vote. The first article of the bill calls "to remember and observe the anniversary of the Armenian Genocide on April 24, 2014."

Although U.S. President Barack Obama is against the passage of such a bill, an expert on Turkey told daily Hürriyet that the recent turbulence in Washington-Ankara bilateral relations might affect the administration's expected efforts to stop the bill.

Moroever, some new faces in the administration, like U.S. Permanent Representative to the UN Samantha Power and National Security Advisor Susan Rice, can tip the balance with their track record of supporting pro-Armenian bills.

Last week, four U.S. Congressmen also introduced a resolution calling on President Obama to encourage a Turkish-Armenian relationship based on Turkey’s acknowledgement that the 1915-16 killings of Armenians by Ottoman forces constituted genocide.

Foreign Minister Ahmet Davutoğlu held a phone conversation with U.S. Secretary of State John Kerry late April 9 discussing the recent Armenian draft resolutions. “We don’t have a negative expectation [for the outcome of the draft resolutions],” Davutoğlu told reporters in Ankara on April 10.

Hürriyet Daily

Foreign Minister Davutoğlu discusses Armenian resolution with Kerry

ANKARA

Foreign Minister Ahmet Davutoğlu speaks to reporters prior his departure to Japan, in Ankara's Esenboğa airport. AA Photo

Foreign Minister Ahmet Davutoğlu held a phone conversation with U.S. Secretary of State John Kerry late April 9, discussing the recent Armenian draft resolutions that were submitted to the U.S. Senate and House of Representatives.

“We don’t have a negative expectation [for the outcome of the draft resolution],” Davutoğlu told reporters in Ankara on April 10, adding that the two had also discussed developments in Syria and Egypt.

The Turkish government is taking measures against “initiatives that will bother Turkey. We hope they will not take such an attitude,” he also said.

Last week, four U.S. Congressmen introduced a resolution calling on U.S. President Barack Obama to encourage a Turkish-Armenian relationship based on Turkey’s acknowledgement that the 1915-16 killings of Armenians by Ottoman forces constituted genocide. The move was paralleled by a resolution introduced to the U.S. Senate by Foreign Relations Committee Chairman Robert Menendez and Senator Mark Kirk.

Πηγή: newsnowgr.com
read more "‘Armenian genocide’ bill passes U.S. Senate Committee with 12 votes"

Η γενοκτονία δεν είναι πίστη


Η γενοκτονία δεν είναι πίστη
Ν. Λυγερός

Η γενοκτονία δεν είναι πίστη
που πιστεύουν οι πιστοί
και αμφισβητούν οι άπιστοι
αλλά μια πραγματικότητα
ανεξάρτητη από εμάς
και την οποία βέβαια
κανείς δεν μπορεί να κρύψει
αλλιώς θα νικήσει
η λήθη και το ψέμα
γι’ αυτό το λόγο
η μνήμη κι η αλήθεια
πρέπει να προστατεύονται
από τους ανθρώπους
και τα τέρατα
γιατί τα κτήνη
είναι πάντα έτοιμα
να τις κατασπαράξουν
με το παραμικρό λάθος
που θα κάνουν
οι μαχητές της ειρήνης
και των δικαιωμάτων
που μας δίνουν
την ελευθερία σκέψης.Геноцид это не вера
Н. Лигерос
Перевод с греческого Кира Стамболиди

Геноцид это не вера
в которую верят верующие
и оспаривают неверующие,
а реальность
независимая от нас
и которую, конечно,
никто не может скрыть
иначе победит
забвение и ложь
именно поэтому
память и правда
должны быть защищены
людьми
и монстрами
ибо изверги
всегда готовы
растерзать их
при малейшей ошибке
которую совершат
борцы за мир
и права,
которые дают нам
свободу мысли.


read more "Η γενοκτονία δεν είναι πίστη "

Tuesday, April 8, 2014

Επιστρέφει σπάνιος θησαυρός του 12ου αιώνα

«Ευαγγελίζει χαράν μεγάλην» προς την Ελλάδα το Μουσείο Ζαν Πολ Γκετί, το οποίο μας επιστρέφει μια χειρόγραφη Καινή Διαθήκη του 12ου αιώνα, η οποία είχε κλαπεί κατά τη δεκαετία του '60 από τη Μονή Διονυσίου του Αγίου Ορους.

Μικρογραφίες των Ευαγγελιστών από τη χειρόγραφη Καινή Διαθήκη του 12ου αιώνα, η οποία είχε κλαπεί κατά τη δεκαετία του ’60 από τη Μονή Διονυσίου του Αγίου Ορους

Το αμερικανικό μουσείο ανακοίνωσε χθες ότι επιστρέφει το κειμήλιο «εθελοντικά», καθώς πληροφορήθηκε ότι είχε μετακινηθεί παράνομα από το μοναστήρι εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Πηγές του μουσείου έλεγαν χθες στους «Τάιμς του Λος Αντζελες» ότι το χειρόγραφο αποκτήθηκε το 1983, ως μέρος «μιας μεγάλης και καλά τεκμηριωμένης συλλογής». Τώρα παρουσιάζεται στην έκθεση «Ουρανός και Γη» για το Βυζάντιο που έστειλε η χώρα μας στις ΗΠΑ. Ετσι και εντοπίστηκε από τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, στον πόλεμο κατά της αρχαιοκαπηλίας, ερευνά τα τελευταία χρόνια διεξοδικά, μέσω της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης του υπουργείου Πολιτισμού, τα εκθέματα που συνεισφέρουν άλλοι φορείς και μουσεία. Ετσι αποφεύγει τη συνέκθεση με αντικείμενα που δεν έχουν νόμιμη προέλευση.


Η Διεύθυνση το ανακάλυψε σύντομα, ενημερώθηκε η γενική γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων ξεκίνησε τους χειρισμούς. Η αγαστή συνεργασία της γενικής διευθύντριας Μαρίας Βλαζάκη με τους εκπροσώπους του μουσείου και η εποπτεία της κ. Μενδώνη, μαζί με το καλό κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά το σύμφωνο συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το Γκετί, οδήγησαν στη συμφωνία για ακόμη έναν επαναπατρισμό. Οι συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του μουσείου διήρκεσαν έξι εβδομάδες σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

Ο κίνδυνος να μην καταφέρουμε την επιστροφή ήταν μεγάλος, επειδή το χειρόγραφο είχε παρουσιαστεί στην έκθεση «Η δόξα του Βυζαντίου» που έγινε στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης το 1997, όπου μετείχε και η Ελλάδα. Τότε, όμως, δεν είχε γίνει έλεγχος. Αλλά αυτό στο διεθνές δίκαιο είναι εναντίον μας, επειδή εκλαμβάνεται ως ότι η χώρα μας γνώριζε ότι ήταν στο Γκετί, αλλά παρέλειψε να κινηθεί εναντίον του μουσείου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο διευθυντής Τίμοθι Ποτς.

Η Ελλάδα αγνοούσε έστω ότι είχε κλαπεί. Κι αυτό επειδή τότε είχε ενημερωθεί το υπουργείο Εξωτερικών, αλλά όχι και το υπουργείο Πολιτισμού κι έτσι δεν συγκαταλεγόταν σε καμία βάση δεδομένων με κλεμμένα έργα τέχνης. Το χειρόγραφο θα επιστρέψει στην Ελλάδα μαζί με τα εκθέματα του «Ουρανός και Γη», μίας έκθεσης που εγκαινιάζεται αύριο και θα διαρκέσει έως τις 25 Αυγούστου.

Το εξαιρετικής σημασίας και εξαιρετικής αξίας χειρόγραφο της Καινής Διαθήκης στην ελληνική γλώσσα περιλαμβάνει τα τέσσερα Ευαγγέλια, τις Πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές του απόστολου Παύλου. Ο αντιγραφέας μόναζε στο βυζαντινό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή στην Κωνσταντινούπολη. Η σημείωσή του στο τέλος του χειρογράφου είναι δηλωτική: «Το βιβλίον ετελειώθη με την Χάριν του Θεού το έτος 6641 (1113 μ.Χ.) διά χειρός του αμαρτωλού Θεόκτιστου».

Ο Θεόκτιστος έχει αντιγράψει το μεγαλύτερο μέρος του μαζί με ακόμη έναν που παραμένει ανώνυμος και αντέγραφε λιγότερο σημαντικά τμήματα του κειμένου. Αγνωστος παραμένει και ο εικονογράφος, ο οποίος ζωγράφισε τα υπέροχα διακοσμητικά: μικρογραφίες των τεσσάρων Ευαγγελιστών, επίτιτλους και συνθέσεις κάτω από αυτούς, καθώς και ευρετήρια γεγονότων και στα τέσσερα Ευαγγέλια, προσώπων κ.ά. Οι μικρογραφίες έχουν γίνει με τέμπερες και το χρυσό είναι το χρώμα που κυριαρχεί, όπως είναι χαρακτηριστικό στο Βυζάντιο.

Αντιγραφή με το χέρι

Μέχρι την επινόηση της τυπογραφικής μεθόδου από τον Γουτεμβέργιο, τον 15ο αιώνα, και κυρίως έως τη διάδοση της τυπογραφίας ο μοναδικός τρόπος παραγωγής αντιγράφων ενός βιβλίου ήταν η αντιγραφή του με το χέρι. Εργο που είχαν επωμιστεί κυρίως οι μοναχοί, χάρη στους οποίους έφτασαν μέχρι τις μέρες μας ακόμα και οι αρχαίοι Ελληνες συγγραφείς, επιστήμονες και διανοητές. Τα χειρόγραφα στα οποία αναφέρεται και ο αντιγραφέας σπανίζουν. Ετσι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια εξαίρεση που προσδίδει ενδιαφέρον στο υπέροχα πεποικιλμένο με μικρογραφίες χειρόγραφο. Κάτι που δείχνει πως το Γκετί μάλλον πρέπει να πλήρωσε ακριβά για να το αποκτήσει.

Τι έχει επιστρέψει μέχρι τώρα το Γκετί

- Ενεπίγραφη Βοιωτική στήλη του 4ου αι. π.Χ., από μαύρο πέτρωμα που φέρει εγχάρακτη παράσταση πολεμιστή και το όνομα ΑΘΑΝΙΑΣ.
- Αρχαϊκό αναθηματικό ανάγλυφο από τη Θάσο με παράσταση θεότητας και λατρευτών, που μάλιστα είχε κλαπεί δεκαετίες πριν από το μουσείο.
- Χρυσό μακεδονικό στεφάνι, που εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε στο ίδιο εργαστήριο με το στεφάνι του Φιλίππου Β', το οποίο βρέθηκε στη Βεργίνα.
- Κόρη από παριανό μάρμαρο.
- Δύο τμήματα επιτύμβιου αναγλύφου, το βασικό κομμάτι του οποίου βρίσκεται στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου στην Αθήνα.
- Ενεπίγραφη στήλη, από τον Θορικό.

Τα αρχαία που βγαίνουν λαθραία από τη χώρα μας και φτάνουν σε μουσεία όπως το Γκετί είναι πάρα πολλά και τεράστιας αρχαιολογικής και οικονομικής αξίας.
read more "Επιστρέφει σπάνιος θησαυρός του 12ου αιώνα"

Monday, April 7, 2014

Saturday, April 5, 2014

Όταν δολοφόνησαν την αθωότητα

Όταν δολοφόνησαν την αθωότητα
Ν. Λυγερός


- Γιατί επιμένετε τόσο πολύ;
- Διότι πρέπει να υπάρχει.
- Ποιο πράγμα;
- Το έργο.
- Κι αν μας σκοτώσουν;
- Τότε θα πεθάνουμε.
- Μα είμαστε αθώοι.
- Όχι, δίκαιοι είμαστε.
- Και η αθωότητά μας;
- Τη δολοφόνησαν.
- Πότε;
- Όταν γεννηθήκαμε.
- Γι’ αυτό λοιπόν είμαστε έτσι…
- Γι’ αυτό…
- Και δεν έχουμε άλλη επιλογή.
- Μπορούμε να προδώσουμε την Ανθρωπότητα;
- Όχι βέβαια.
- Τότε θα είμαστε οι υπηρέτες της.
- Για πόσο καιρό ακόμα;
- Όσες ζωές έχουμε στη διάθεσή μας.
- Έτσι θα υπάρξει το έργο;
- Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο.
- Και πόσους θανάτους θα αντέξουμε;
- Ας αρχίσουμε από τον δικό μας.
read more "Όταν δολοφόνησαν την αθωότητα"

L'esprit du sous-sol

Το πνεύμα του υπογείου
Ν. Λυγερός

Το πνεύμα του υπογείου
δεν ήταν κοινωνικό
αλλά μόνο ανθρώπινο
και γι’ αυτό το λόγο
είναι τόσο ενοχλητικό
σε μερικά άτομα
γιατί κάθε φράση
είναι μια μαχαιριά
στους συμβιβασμούς
και στο ραγιαδισμό
που δεν τολμούσαν
ούτε να σκεφτούν
την ελευθερία
απλώς ως έννοια
γιατί φοβόντουσαν
ακόμα και τη σκιά τους
μέσα στο σκοτάδι
άρα τι να κάνουν
μέσα στη μέρα
όταν οι σκιές ήταν
ακόμα πιο μαύρες
στο ισόγειο
της γης.

L'esprit du sous-sol
N. Lygeros
Traduit du Grec par A.-M. Bras

L'esprit du sous-sol
n’était pas d'ordre social
mais seulement humain
et c’est pour cette raison
que c’est tellement ennuyeux
pour quelques personnes
parce que chaque phrase
était un coup de poignard
aux compromis
et à la servilité
qui n’osaient
même pas penser
à la liberté
comme un concept
car ils craignaient
même leur ombre
dans l'obscurité
alors que faire
au cours de la journée
quand les ombres étaient
encore plus noires
au rez-de- chaussée
de la terre.


read more "L'esprit du sous-sol"

Friday, April 4, 2014

Οι άγνωστοι που αναγνώρισαν

Οι άγνωστοι που αναγνώρισαν
Ν. Λυγερός


Μπορεί για σένα η Αναστασία,
ο Βασίλης, ο Γιώργος, ο Δημήτρης,
ο Ηλίας, ο Θοδωρής, ο Νίκος
κι η Σταματίνα μας
να είναι άγνωστοι
αλλά πρέπει να ξέρεις
ότι είναι οι πρώτοι
στην πατρίδα μας
που αναγνώρισαν επίσημα
ένα έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας
τη γενοκτονία των Ασσυρίων
κι έτσι απέδειξαν
με αυτό τον ανθρώπινο τρόπο
ότι δεν έχουν ανάγκη
από κανένα ραγιά
για να τους δείξει
τι πρέπει να κάνουν
διότι όλοι τους ξέρουν
ποιο είναι το πρέπον
για την Ανθρωπότητα
και το Χρόνο
έτσι αυτοί οι άγνωστοι
έγιναν δίκαιοι
για τους αθώους μας.


read more "Οι άγνωστοι που αναγνώρισαν"

Ο φωτεινός σταυρός

Ο φωτεινός σταυρός
Ν. Λυγερός


Ο φωτεινός σταυρός
δεν φαινόταν την ημέρα
λόγω του ήλιου,
αλλά μόλις έπεφτε
την ώρα της νύχτας,
το φως έλουζε το σταυρό
για να το βλέπουν
όλοι οι άνθρωποι
και να μη νιώθουν
την κοινωνική μοναξιά
που τους καταπατεί
δίχως να έχουν τίποτα
άλλο από το Θεό
για να τους προστατέψει
μέσα στο πέρασμα
των αιώνων μας
γι' αυτό πρόσεχε
και την ημέρα
τις πηγές του φωτός
που δεν βλέπεις
άμα δεν ξέρεις
για το ρόλο τους.

read more "Ο φωτεινός σταυρός"

Thursday, April 3, 2014

Εμείς θα πεθάνουμε όρθιοι

Εμείς θα πεθάνουμε όρθιοι
Ν. Λυγερός

Εμείς θα πεθάνουμε όρθιοι
ό, τι και να γίνει
διότι με τον Βάσο
δεν πρόκειται να γονατίσουμε
κι αν δεν υπάρχουν
άλλοι άνθρωποι ελεύθεροι
θα γράψουμε θεατρικό
και βέβαια σαρκαστικό
για τους αγέννητους
που δεν πρόλαβαν
να προδώσουν τις ιδέες τους
και τους δικούς μας,
έτσι η αξιοπρέπειά μας
δεν θα πεθάνει
ακόμα κι όταν θα μας θάψουν
μέσα στη γη όρθιους
με το κεφάλι στον ουρανό.

read more "Εμείς θα πεθάνουμε όρθιοι "

Υπηρεσιακός Πρόεδρος


Υπηρεσιακός Πρόεδρος
Ν. Λυγερός

Υπηρεσιακός Πρόεδρος
γίνεσαι μόνο και μόνο
όταν δεν σ’ αγγίζει
η κοινωνία της λήθης
και ξέρεις ότι το έργο
για την Ανθρωπότητα
πρέπει να το υπηρετήσεις
γιατί είναι το πρέπον
λόγω ανάγκης
γιατί οι δικοί μας
οι προηγούμενοι
και οι επόμενοι
περιμένουν το φως
που έδωσαν
και που θα πάρουν
να το μεταφέρεις
με το κερί σου.

read more "Υπηρεσιακός Πρόεδρος "

Η βιβλιοθήκη του Πόντου


Η βιβλιοθήκη του Πόντου
Ν. Λυγερός

Αν ήξερες
ότι η βιβλιοθήκη του Πόντου
βρίσκεται στη Νάουσα
με 89 χειρόγραφα
των περασμένων αιώνων
δεν θα έψαχνες αλλού
την πηγή ρωμιοσύνης
και θα πήγαινες εκεί
για να μελετήσεις
το μέλλον του παρελθόντος
που έσωσαν οι δικοί σου
την ώρα της καταστροφής
και της γενοκτονίας
γιατί ήξεραν την αξία
των βιβλίων αυτών
όχι μόνο γι' αυτούς
αλλά και για την πατρίδα
της αντίστασης
και της θυσίας.

La biblioteca del ponto
N. Lygeros
Lucia Santini

e tu sapessi
che la biblioteca del Ponto
si trova a Nausa
con 89 manoscritti
dei secoli passati
non cercheresti altrove
la fonte dell’ortodossia ellenica
ma andresti li
per studiare
il futuro del passato
salvato dai tuoi progenitori
nell’ora della catastrofe
e del genocidio
perché conoscevano il valore
di questi libri
non solo per sé
ma anche per la patria
della resistenza
e del sacrificio.


read more "Η βιβλιοθήκη του Πόντου "

Wednesday, April 2, 2014

Πάνω από τα χιόνια


Πάνω από τα χιόνια
Ν. Λυγερός

Πάνω από τα χιόνια
δεν υπήρχε κρύο
αλλά μόνο και μόνο
ο ήλιος της δικαιοσύνης
που δεν είχε ξεχάσει
τίποτε από το παρελθόν
που είχε λαξεύσει
τη γνήσια πέτρα
για ν' αφήσει ίχνος
η άγνωστη ανθρωπιά
ακόμα και στα ύψη
για να θυμηθεί
και ο μαθητής
με το τσάι του βουνού
ότι ο δάσκαλος
δεν ξεχνά
την προσφορά
όπου και να βρίσκεται
διότι ξέρει
ότι είναι το στίγμα
της ανθρωπιάς
που γνωρίζει
την Ανθρωπότητα.

read more "Πάνω από τα χιόνια "

Μερικά λόγια αρκούν


Μερικά λόγια αρκούν
Ν. Λυγερός

Μερικά λόγια αρκούν
όταν όλοι νομίζουν
ότι πρέπει να μιλούν
συνεχώς για τα πάντα
ενώ δεν έχουν τίποτα
να προσφέρουν στην πραγματικότητα
που τους πιέζει
δίχως να έχουν
καμιά αντίσταση
ενώ εσύ μπορείς
ως μαθητής να ζήσεις
τη μάχη εναντίον της
μέχρι ν' ανακαλύψεις
το έργο του δασκάλου
που είναι ικανό
να παράγει την επόμενη
επειδή είναι εξωπραγματικός
από τότε που επέστρεψε
για να βοηθήσει
λόγω ανάγκης
την πατρίδα του
και το λαό του
μέσω του Χρόνου
και της Ανθρωπότητας.

read more "Μερικά λόγια αρκούν "

Tuesday, April 1, 2014

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΣΣΥΡΙΩΝ---ΠΑMΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΑΡ.ΠΡ.6659)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΣΣΥΡΙΩΝ---ΠΑMΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΑΡ.ΠΡ.6659).
ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Λ.ΝΙΚΗΣ 1, ΤΚ:54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ:2310 227-822 FAX:2310 227-213 
www.poe.org.gr // e-mail:info@poe.org.gr 

Θεσσαλονίκη, 31-3-2014
Αρ.Πρ.:6659
Προς :
Την Βουλή των Ελλήνων,
Κοινοποιούμενο προς τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της Π.Ο.Ε.

ΨΗΦΙΣΜΑ
            Η Γενοκτονία των Ασσυρίων αποτελεί μια από τις τρείς εκδοχές του ιδίου ειδεχθούς εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, δηλαδή της Γενοκτονίας των χριστιανικών λαών της Ανατολής , Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων,  που συντελέστηκε συστηματικά και μεθοδικά από το καθεστώς των Νεοτούρκων και Κεμαλιστών στις αρχές του 20ου αιώνα. Προς τούτο συνηγορεί και η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη Γενοκτονιών - IAGS (InternationalAssociationofGenocideScholars) η οποία ήδη από το 2007 έχει αναγνωρίσει από κοινού την Τριάδα Γενοκτονιών,οι οποίες συνθέτουν ένα ενιαίο έγκλημα. Την ίδια αντιμετώπιση στο ζήτημα επέδειξαν τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006 όσο και το Σουηδικό Κοινοβούλιο  το 2010.
Υπό αυτό το πρίσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, απηχώντας την βούληση και των υπερτετρακοσίων πρωτοβάθμιων σωματείων μελών της:
·         Δηλώνει την συμπαράσταση του στον αγώνα του Λαού των Ασσυρίων για την αναγνώρισητης Γενοκτονίας που υπέστη από τους Νεοτούρκους-Κεμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα.
·         Καλεί το Ελληνικό κοινοβούλιο να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Ασσυρίων από το Νεοτουρκικό και Κεμαλικό καθεστώς, όπως έπραξε με τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (1994), των Αρμενίων (1996) και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας (1998).
·         Απαιτεί από το τουρκικό κράτος, ως διάδοχο κράτος, να αναγνωρίσει τις Γενοκτονίες που διέπραξε κατά τις αρχές του 20ου αιώνα εναντίον των αυτοχθόνων λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αρμενίων, Ασσυρίων και  Ελλήνων, αποδεικνύοντας εμπράκτως πως αποδοκιμάζει κάθε τι είναι ενάντιο στις επιταγές του ανθρωπισμού και της διεθνούς νομιμότητας.
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Επαμεινώνδας Φαχαντίδης                                      Χρήστος-Δημήτριος Τοπαλίδης
                     Ομ. Καθηγητής Ιατρικής  Α.Π.Θ.                                                   Δικηγόρος

            
read more "ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΣΣΥΡΙΩΝ---ΠΑMΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΑΡ.ΠΡ.6659)"